Eğitim Programı

EĞİTİM PROGRAMI
Okul programımız aşağıda belirtilen beş Fransızca öğrenme becerisi etrafında yapılandırılmıştır :

1. Fransızca dilini her alanda etkin kullanma (sözlü ve yazılı)
2. Fiziksel aktivite yoluyla kendini ifade etme, harekete geçme, anlama
3. Sanatsal aktivite yoluyla harekete geçme, kendini ifade etme, anlama
4. Düşünceyi oluşturmak için ilk araçları oluşturma (matematik)
5. Dünyayı keşfetmek

Eğitim hayat boyu süren bir öğrenme sürecidir ve öğrenme ortamları yaşamın kritik dönemlerinde farklı hassasiyetler gerektirir. Okul öncesi dönem dediğimiz 2-6 yaş dönemi kritik bir süreç olduğundan; fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda hızlı gelişmeler yaşanmakta ve eğitimde azami dikkati hak etmektedir.

Bu nedenle Küçük Güneş Anaokulu’ nda, her öğrencinin gelişimini takip ediyor ve gözlemlerimizi velilerimizle paylaşıyoruz. Her öğretmen, çocuğun ilerlemesini ve kendisiyle ilgili kaydettiği gelişimi vurgulamaya çalışır.

0533 204 9405 - 0212 229 7634

This post is also available in: Français (Fransızca)

Türkçe