Eğitim OdaklarımızEğitim Odaklarımız


1. Eğitimde oyun temelli aktif öğrenmeyi ön planda tutmak ve öğrenme sürecini, çocuğun ilgi alanlarına göre şekillendirmek.

2. Öğrenmede, “problem çözme yöntemi ve becerilerin gelişimi” ni esas almak.

3. Sınıf içi etkileşimde, işbirliğini ve grup dinamiklerini desteklemek.

4. Okuldaki ve toplumdaki bireysel-kültürel farklılıkları, tamamlayıcılık ve zenginlik olarak inşa etmek.

5. Çocuğun var olan motivasyon kaynaklarını desteklerken, içsel motivasyonu yükseltmek.

6. Okuldaki öğrenme deneyimini, gerçek yaşam koşullarıyla bağlantıya geçirmek.

7. Akademik eğitimi yürütürken, dünyayı ve kendisini tanımayı-dönüştürmeyi içerecek sarmalda, karakter ve değerler eğitimine katkıda bulunmak.

8. Özsaygı, özgüven gibi kendilik kabul ve değerlerini geliştirirken, topluma-diğerlerine karşı sorumluluk, duyarlılık gibi sosyal değerleri desteklemek.

9. Eğitim ortamını, sosyal-duygusal yönden olumlu psikolojik iklimde gerçekleştirmek.

0533 204 9405 - 0212 229 7634

This post is also available in: Français (Fransızca)

Türkçe