Eğitim AnlayışımızEğitim Anlayışımız


Eğitim, yaşam boyu devam eden bir öğrenme sürecidir ve öğrenme ortamları, hayatın kritik dönemlerinde farklı hassasiyetler gerektirir. Okul öncesi dönem olarak adlandırdığımız 0-6 yaş arası, fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal alanda hızlı gelişmelerin yaşandığı bir süreç olması dolayısıyla oldukça kritiktir ve eğitimde maksimum özeni hak eder.

Bu hassasiyetle kurduğumuz okulumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı’ nın hazırladığı akademik program, Reggio Emilia ve Çoklu Zeka Kuramı ile entegre edilerek uygulanır. Çocukların gelişim dönemlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olarak tasarlanan eğitim anlayışımız; yaşayarak, oynayarak ve aktif deneyimleyerek öğrenmeyi hedefler. Amacımız; her çocuğun doğasında bulunan merak duygusunu destekleyerek, yaşam boyu öğrenme kuralının anahtarı olacak becerileri-alışkanlıkları kazandırmaktır.

0533 204 9405 - 0212 229 7634

This post is also available in: Français (Fransızca)

Türkçe